Profil

Położenie: Rusinowo, Polska

Rok założenia: 2005

Założyciel: Marek Laskowski

Działalność: Dostawca surowej ryby dla przemysłu, hurtowni,

smażalni oraz sklepów rybnych

Zakres działania: Europa

Przetwórstwo Rybne MARKO Adam Laskowski | Rusinowo 5 | 76-113 Postomino | Poland
Tel. +48 59 8109863 | Fax +48 59 8108123 | info@markofish.pl | www.markofish.pl | www.markofish.eu