Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

Wartość operacji: 1 374 319,59 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 558 666,50 PLN

W wyniku operacji przewiduje się:

  • Oszczędność energii lub zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko.
  • Wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych.
  • Powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb.
  • Poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

Przetwórstwo Rybne MARKO Adam Laskowski | Rusinowo 5 | 76-113 Postomino | Poland
Tel. +48 59 8109863 | Fax +48 59 8108123 | info@markofish.pl | www.markofish.pl | www.markofish.eu